Het verschil tussen Gamification en Game Based Learning

17 december 2020

By ELAUNCH

Introductie

Gamification en game-based learning staan de laatste tijd flink in de spotlights en dat is niet zonder reden. Uit onderzoek blijkt dat het toevoegen van gamified elements aan een leeromgeving de betrokkenheid van gebruikers kan vergroten en daarmee de resultaten verbeteren [1][2].

Daarom is het vreemd dat er nog steeds geen duidelijke definitie is van gamification, die de industrie als standaard kan aanhouden [3]. En wij zijn natuurlijk niet de enigen die dit gemerkt hebben [4][5]. Om echt de diepte in te gaan, kunnen we hier een hele backlog aan academische artikelen aan wijden, maar voor deze introductie is dat net iets te veel. We houden voor het gemak de volgende betekenissen aan:

Gamification is het toepassen van spelelementen op een proces.
Game based learning is het gebruik van een spel om het leerproces te faciliteren.

Dat idee klinkt simpel en dat is het eigenlijk ook wel. Spellen worden al eeuwen gebruikt om mensen aan te sturen. Neem bijvoorbeeld het schaakspel, dat gebruikt werd – en nog steeds wordt – om strategisch denken aan te leren [6]. De mens had al heel snel door dat iemand sneller leert door eerst de aandacht te grijpen met iets dat hij leuk vindt.

Het doel van gamification en game based learning

Het verschil tussen gamification en game based learning is al aan het begin van het ontwerpproces zichtbaar. Het doel van gamification is namelijk om iemands aandacht over een langere periode vast te houden. Met het leerproces als basis lijkt het alsof het leren een vrijwillige ervaring is. Dat zorgt er voor dat de drempel om de applicatie te openen, bijvoorbeeld op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar is, verdwijnt. Het is hierbij belangrijk dat de gebruiker deze actie als vrijwillig ziet, als onderdeel van zijn psychologische veiligheid [8]. Dit is een belangrijk concept in gedragspsychologie, dat zijn eigen blog verdient en waar we later nog een keer op terugkomen.

Daartegenover staat game based learning, waar de focus vaak op het leren van een enkele vaardigheid ligt. Game based learning draait om een kort en simpel proces waarbij de gebruiker leert over een onderwerp en deze kennis direct kan toepassen. Het spel zelf staat daarbij centraal; het idee is dat wanneer de gebruiker speelt, hij onbewust kennis opdoet die gelijk bruikbaar is in de activiteit waar hij mee bezig is. [7].

Kennisoverdracht

Ook de overdracht van kennis verschilt. Game based learning maakt gebruik van een simulatie; de aangeleerde vaardigheid kan ergens binnen de spelwereld toegepast worden. Zo ontstaat er een self-contained study environment. De gebruiker leert binnen de context van het spel [8].

Een probleem dat hierbij kan ontstaan, is dat de leerling de link naar de wereld buiten de simulatie niet kan maken, en er daardoor enige kennisuitval is tussen de theorie en de praktijk.

Gamification maakt voor kennisoverdracht gebruik van korte, krachtige boodschappen die binnen de context van het verhaal passen. De ontwerper bepaalt eerst het leerproces en past daarna pas de spelelementen toe. Het is heel belangrijk dat ieder toegevoegd element ook direct wordt ondersteund; dat de interactie context geeft tussen de verschillende elementen binnen het proces.

Een simpel voorbeeld hiervan zijn punten en levels. Punten representeren wat een gebruiker in totaal heeft bereikt in de applicatie. Daarom krijgt de gebruiker punten voor iedere interactie die direct leidt tot het uiteindelijke doel, namelijk het leren. Punten leiden tot levels, die representeren hoe ver iemand gekomen is en de gebruiker daarvoor eventueel extra beloont.

Gamification en game based learning zijn geschikt voor verschillende doelen. Omdat de termen vaak in dezelfde context voorkomen, en omdat ze van veel dezelfde principes gebruik maken bij de uitwerking, ontstaat er soms wat verwarring tussen de twee. Maar zolang men dezelfde taal spreekt, komen we er uiteindelijk wel uit;

Met woorden kan gespeeld worden, zolang men de regels maar begrijpt.

Weten wat wij doen met gamification en game based learning? Neem dan contact met ons op!

Let's stay in touch

Vraag maar raak of zeg gewoon hi